You are here

CURRENT EXHIBITION: Red Gate on the Move
19th November - 31st December, 2017

ABOUT THE EXHIBITION

Chen Jiaye, Chen Qingqing, Chen Yufei, Guan Wei, Han Qing, Jiang Weitao, Li Jinguo, Li Xiaofeng, Liu Qinghe, Lv Peng, Pan Kai, Sheng Qi, Shi Zhongying, Su Xinping, Tan Ping, Wang Lifeng, Wang Qiang, Xie Guoping, Zheng Xuewu, Zhou Jirong, Zhang Yajie, Zhou Jun, Li Yan, Chen Linggang, Nong Shaohua, Liu Dao, Zhang Zhaohui.

LEARN MORE
NEWS
Nov 29, 2017

Now in its fourth year, we hosted Jesús "Bubu" Negron (Puerto Rico) this year as part of our partnership with the Davidoff Art Initiative.

UPCOMING EXHIBITION
 
Red Gate Gallery is now offering Art Money: interest free loans to buy art. | For more information about applying for an Art Money loan visit www.artmoney.com
VISIT US
9 am - 5 pm Daily
 
Levels 1 & 4,
Dongbianmen Watchtower,
Dongcheng, Beijing
 
北京市崇文门东大街,
东便门角楼一层&四层
SEND US MAIL
Beijing International Post Office
Box No. 9039,
Beijing, China 100600
CALL / EMAIL
(+86 10) 6525 1005
[email protected]
FOLLOW US
      
 
 WeChat QR
 

Follow Red Gate Gallery on Artsy

MAILING LIST